سرپرست گروه نمایش  : حسین اصل عبداللهی

تحصیلات :

  • دانشجوی دکتری کارگردانی نمایش

مرتبه علمی : مربی

 

شماره تماس :

  • 34421999  داخلی 152

دریافت رزومه

   
معاون سرپرست گروه نمایش  : مینا پناهی

تحصیلات :

  • فوق لیسانس نمایش عروسکی

مرتبه علمی : مربی

شماره تماس :

  • 34421999  داخلی 152
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.