تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97

 

انتخاب واحد دانشجویان ورودی های قبل به صورت اینترنتی نیمسال اول

20 الی 25 مرداد 97

تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال دوم

20 الی 25 مرداد 97

مراجعه به آموزش و تکمیل فرم اجازه دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم

تا 30 مرداد 97

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم

30 شهریور 97

معرفی و پذیرش دانشجوی مهمان بین موسسات

تا پایان حذف و اضافه

شروع کلاس های درسی نیمسال اول

31 شهریور 97

زمان حذف و اضافه نیمسال اول

14-15 مهر 97

مهلت  در خواست حذف تک درس نیمسال اول

تا 6 دی 97

مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

هفته آخر ترم

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی نیمسال اول

هفته آخر ترم

پایان کلاسهای نیمسال اول

14 دی 97

امتحانات پایان ترم نیمسال اول

(16 و 17 دی  97 امتحانات دروس عمومی)

(18 دی الی 2 بهمن  97 امتحانات دروس تخصصی)

تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال اول

7 بهمن الی 11 بهمن 

مراجعه به آموزش و تکمیل فرم اجازه دفاع از پایان نامه در نیمسال اول

14 دی  97

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول

12 بهمن 97

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

همزمان با انتخاب واحد ترم

انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم

7 بهمن الی 11 بهمن  97

شروع کلاس‌های نیمسال دوم

13 بهمن 97

حذف  و اضافه نیمسال دوم

27 -28 بهمن 97

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال اول

1 الی 15 اسفند 97

زمان ارائه  تقاضای انتقال ، مهمان و تغییر رشته

1 الی 31 اردیبهشت

مهلت درخواست  حذف تک درس نیمسال دوم

تا 1 خرداد 98

مهلت تحویل تکلیف ، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

هفته آخر ترم

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی  نیمسال دوم

هفته آخر ترم

پایان کلاسهای نیمسال دوم

17 خرداد 98

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

 ( 19الی 20 خرداد 98  امتحانات دروس عمومی)

(21 خرداد  الی 4 تیر 98 امتحانات دروس تخصصی)

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال دوم

1 الی 15 مرداد

ثبت نام ترم تابستان

 

کلاسهای ترم تابستان

 

امتحانات ترم تاستان

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.