ماموریت:

محدوده فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه نبی‌اکرم(ص) گسترده و عمیق است که در همین راستا معاونت پژوهش و فنآوری، مسئول ارائه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می‌باشد. پیشنهاد و تهیه آیین‌نامه‌های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور، همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش‌‌های علمی، انتشار یافته‌های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه و بانک‌های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیتهای معاونت پژوهش و فناوری می‌باشد.

همچنین این معاونت در راستای ایجاد محیط مناسب برای تحقیق، با توجه به تقویت روحیه و ابتکار در دانشگاهیان و تنظیم برنامه‌های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های مصوب فعالیت دارد.

معاونت پژوهشی دانشگاه دارای سه زیرمجموعه مستقل تحت عناوین زیر می‌باشد:

  1. مدیریت امور پژوهشی دانشگاه که بر امور پژوهشی و فن‌آوری مربوط به اساتید، کتابخانه دانشگاه و انتشارات نظارت دارند.
  2. مدیریت ارتباط با صنعت
  3. مدیریت فن‌آوری و اطلاعات که دفتر اطلاعات و آمار و امور رایانه‌ای را تحت پوشش دارد.
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.